NẠM GẦU LÀM MÓN GÌ NGON NHẤT?
Ngày cập nhật 27/08/2023

Nạm gầu trâu  là phần thịt được nằm ở gần ức và kéo dài từ ngực xuống dưới cổ trâu. Đây là phần hoạt động nhiều của trâu, xen kẽ khá nhiều lớp gân, có cả nạc và mỡ nhỏ. Miếng thịt gầu có lớp mỡ trắng, béo nhưng không ngấy, sau khi chế biến…

Cẩm nang

Xem thêm
NẠM GẦU LÀM MÓN GÌ NGON NHẤT?
Ngày cập nhật 27/08/2023

Nạm gầu trâu  là phần thịt được nằm ở gần ức và kéo dài từ ngực xuống dưới cổ trâu. Đây là phần hoạt động nhiều của trâu, xen kẽ khá nhiều lớp gân, có cả nạc và mỡ nhỏ. Miếng thịt gầu có lớp mỡ trắng, béo nhưng không ngấy, sau khi chế biến…

Cẩm nang 2

Xem thêm
NẠM GẦU LÀM MÓN GÌ NGON NHẤT?
Ngày cập nhật 27/08/2023

Nạm gầu trâu  là phần thịt được nằm ở gần ức và kéo dài từ ngực xuống dưới cổ trâu. Đây là phần hoạt động nhiều của trâu, xen kẽ khá nhiều lớp gân, có cả nạc và mỡ nhỏ. Miếng thịt gầu có lớp mỡ trắng, béo nhưng không ngấy, sau khi chế biến…